Monday, October 19, 2009

CaBaRaN DaKwaH Di MaLaysIa


Sejak zaman Rasulullah SAW, Islam berdepan dengan berbagai-bagai ancaman, halangan, sekatan dan cabaran. Namun, Islam terus memancarkan cahayanya ke segenap pelosok alam. Kebangkitan Islam wujud di serata tempat, suara azan terus bergema di pusat-pusat pengajian, jumlah pelajar yang memasuki sekolah agama saban tahun meningkat. Gerak kerja dakwah bergerak cergas untuk mengembangkan dakwah Islam di negara kita. Namun, dalam fenomena tersebut dakwah Islam sentiasa berhadapan dengan pencabar-pencabarnya yang datang dari dua arah iaitu dalaman dan luaran.

Arah Dalaman

Antara cabaran daripada dalam masyarakat orang Islam ialah:
 • Agama dirasakan sebagai satu persoalan peribadi yang tidak ada kaitan dengan kegitan dalam kehidupan seperti kegiatan kemasyarakatan, kebudayaan, sains, teknologi, perundangan dan pentadbiran negara. Hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan ala barat dan budaya mereka yang berjiwa sekular menjadi penghalang utama dakwah Islam untuk berkembang di negara kita.
 • Satu anggapan bahawa maruah bangsa boleh ditebus tanpa meletakkan dasar agama sebagai dasar pokok dalam rancangan dan usaha-usaha mengatasi kemiskinan, kemunduran dan kejahilan. Dengan cara itu tidak ada jaminan bahawa orang melayu yang telah dapat pelbagai jenis keuntungan dan akan menggunakannya untuk memperkuatkan kedudukan agama juga membela kepentingan Islam tanpa mengira ras, negeri atau pangkat serta berjuang dengannya untuk mendapat keredhaan Allah.
 • Terdapat hujah yang menyatakan bahawa jika Melayu kuat, maka dengan sendirinya Islam akan menjadi kuat kerana orang Melayu ialah orang Islam dan Islam ialah Melayu.Sedangkan dalam Islam tidak ada religios nation. Dalam hal ini, dakwah diperlukan untuk memberi kefahaman kepada orang Melayu supaya berusaha keras untuk memperbaiki kedudukan politik, ekonomi dan sosial Ummah Islamiah dengan cara yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam.
 • Pendekatan dakwah di Malaysia perlu dijelaskan secara berterus -terang sebagaimana orang Arab Quraisy telah menjadi pemimpin dunia dan bertamadun kerana komitmen dan kesetiaannya kepada Islam, maka demikianlah juga orang Melayu. Masyarakat orang Melayu perlu mendaulatkan Islam di negara kita.
Arah Luaran

Kebangkitan kesedaran Islam di dunia hari ini tidak disenangi oleh musuh-musuh Islam, terutama sekali kuasa-kuasa besar yang berfahaman Liberal Kapitalis serta Sosialis-Marxist. Kedua-duanya mempunyai penyokong yang juga merasa tergugat dengan kebangkitan Islam. Untuk melemahkan kekuatan Islam, khususnya di negara kita, pihak musuh telah menggunakan pelbagai strategi berikut:
 • Memperkuatkan sikap dan nilai-nilai liberal, sekular, kapitalisme, kekufuran, sosialisme, kebebasan, budaya disko melalui kegiatan budaya, media massa dan lain-lain lagi.
 • Memperkuat dan mambantu solidarity kelompok-kelompok bukan agama Islam dalam bidang ekonomi dan politik supaya mereka bersatu menghadapi kemajuan Umat Islam khusunya di negara kita.
 • Membantu penyebaran ajaran-ajaran dan teori sesat di kalangan masyarakat Melayu Islam di kampung.
 • Memberi sokongan moral dan material kepada individu dan pertubuhan yang diketahui tidak bersetuju dengan kemajuan Islam yang syumul di negara kita.
 • Menggunakan dadah sebagai alat untuk melemahkan Umat Islam di negara kita.
 • Mempengaruhi sikap dan pandangan rakyat di negara sekutu barat dan timur melalui media massa antarabangsa yang memaparkan kebangkitan Islam di Malaysia sebagai sesuatu tidak progresif. antikemajuan dan antiwanita.
 • Memperkukuhkan kedudukan undang-undang sekular dan institusi pengadilan sekular di Malaysia dengan menggalakkan kemasukkan pelajar-pelajar Muslim dalam program pengajian undang-undang sekular di dalam dan di luar negeri.
Khatimah

Perbincangan di atas menjelaskan bahawa usaha dan gerak kerja dakwah di negara kita perlu dipertingkatkan agar tujuan murni ini mencapai matlamat yang diharapkan, walaupun berhadapan dengan banyak halangan dan cabaran. Oleh yang demikian, kesabaran dan kesungguhan dalam berdakwah adalah kunci kejayaan dakwah Islam ketika zaman Rasulullah SAW yang perlu dihayati oleh Umat Islam di negara kita.

0 comments:

Post a Comment