Monday, October 19, 2009

CiRi-CirI MaSyaRaKat IsLAm


Masyarakat Islam ialah masyarakat yang beridentitikan agama, iman, akidah yakni berkeyakinan penuh kepada kebenaran Islam. Dengan akidah atau keyakinan seperti itulah mereka sanggup mengubah sejarah dan mengubah dunia. Mereka telah berhasil mengeluarkan umat manusia daripada kegelapan kepada cahaya terang. Mereka ialah masyarakat pejuang di jalan Allah SWT, berjiwa perjuangan dan kehidupannya penuh perjuangan. Masyarakat sedemikian juga mengembalikan semua urusannya kepada Allah, sebagaimana firmanNya dalam surah Ahzab ayat 36 yang bermaksud:

Maksudnya: "Dan tidaklah harus bagi orang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara( tidak harus bagi mereka) mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka."

Antara ciri khusus masyarakat Islam ialah menegakkan dan mewujudkan keadilan sebagai matlamat utama. Keadilan merupakan bukti keimanan. Seseorang tidak dinilai daripada banyaknya rukuk dan sujud, tetapi daripada buah ibadahnya yang dibuktikan dalam amalan, iaitu sejauh mana ia berpegang teguh kepada keadilan, mendahulukan dirinya, keluarganya dan kaum kerabatnya sebelum ia menerapkannya kepada orang lain dan kaum Muslimin umumnya. Masyarakat Islam juga ditegakkan atas dasar persaudaraan umat manusia. Di atas dasar itulah Islam menghapuskan sisitem kasta yang merendahkan maruah dan kedudukan manusia.

Di samping itu, masyarakat Islam berdiri di atas landasan yang kuat dan teguh, iaitu kaedah saling tolong-menolong antara satu sama lain, hingga semua merasakan sama bertanggungjawab. Kaedah tersebut di gambarkan dalam berbagai-bagai peraturan, seperti peraturan zakat, amar makruf nahi mungkar dan lain-lain. Prinsip tolong-menolong dalam masyarakat Islam adalah wajib menjamin pendidikan rohani setiap orang, fikiran, perasaannya, akhlaknya, keperibadiannya dan perilaku sosialnya. Selain itu, ajaran Islam juga dapat menjadikan warga masyarakatnya sebagai keluarga dan dapat menciptakan kehidupan saling tolong-menolong antara warga masyarakatnya. Kehidupan masyarakat Islam yang saling tolong -menolong dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang bermaksud:

"Setiap kamu ialah pemimpin dan akan dipersoalkan(di pertanggungjawab) ke atas rakyatnya (mereka di bawah kepimpinan kamu).

Masyarakat Islam adalah bebas daripada unsur-unsur perkauman dan taksub, masyarakat yang terbuka kepada seluruh manusia tanpa mengira keturunan dan warna kulit. Oleh itu, masyarakat Islam ialah masyarakat yang dimiliki oleh berbagai-bagai rumpun bangsa, warna kulit dan bahasa. Mereka sama-sama berhak dipelihara dan dilindungi oleh peraturan Islam dalam hidup bermasyarakat. Bahkan, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran:

Maksudnya:"Wahai umat manusia! Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan serta kami telah menjadikan kamu berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak, supaya berkenal-kenalan (beramah mesra anatara satu sama lain). Sesungguhnya, semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih sempurna di antara kamu bukan yang lebih keturunan atau bangsanya."

Oleh yang demikian, ciri istimewa itu membolehkan ajaran Islam menjadi ajaran international, dan masyarakat Islam bukan masyarakat rasional dan bukan pula masyarakat kemazhaban, tetapi masyarakat yang tegak berdiri di atas landasan akidah ilahiah yang menumpukan perhatian besar kepada masalah akhlah, peningkatan jiwa dan martabat manusia terhadap Sang Pencipta.

Masyarakat Islam juga masyarakat yang tidak melakukan perbutan keji dan tidak membiarkan kemungkinan terjadinya kekejian, masyarakat yang tidak membuka kesempatan bagi munculnya penyelewengan, kerosakan, munculnya golongan mengingkari Allah SWT, dan merupakan masyarakat yang tegas menyatakan hukuman, Allah berfirman dalam surah an-Nur ayat 19 yang bermaksud:

Maksudnya:" Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan kekejian dikalangan orang-orang beriman, mereka akan mendapat azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan ingatlah Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

Khatimah

Sesungguhnya, masyarakat Islam merupakan masyarakay yang hidup mengikut nilai-nilai Islam, mempunyai hubungan serta Ukhuwah yang kuat tanpa mengira bangsa dan warna kulit, bahkan sentiasa menjaga hak dan kewajipan bersama. Pembentukkan masayarakat Islam yang hakiki merupakan jaminan yang menentukan keselamatan manusia dan sebagai rahmat tidak ternilai rahmatnya bagi seluruh alam.

CaBaRaN DaKwaH Di MaLaysIa


Sejak zaman Rasulullah SAW, Islam berdepan dengan berbagai-bagai ancaman, halangan, sekatan dan cabaran. Namun, Islam terus memancarkan cahayanya ke segenap pelosok alam. Kebangkitan Islam wujud di serata tempat, suara azan terus bergema di pusat-pusat pengajian, jumlah pelajar yang memasuki sekolah agama saban tahun meningkat. Gerak kerja dakwah bergerak cergas untuk mengembangkan dakwah Islam di negara kita. Namun, dalam fenomena tersebut dakwah Islam sentiasa berhadapan dengan pencabar-pencabarnya yang datang dari dua arah iaitu dalaman dan luaran.

Arah Dalaman

Antara cabaran daripada dalam masyarakat orang Islam ialah:
 • Agama dirasakan sebagai satu persoalan peribadi yang tidak ada kaitan dengan kegitan dalam kehidupan seperti kegiatan kemasyarakatan, kebudayaan, sains, teknologi, perundangan dan pentadbiran negara. Hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan ala barat dan budaya mereka yang berjiwa sekular menjadi penghalang utama dakwah Islam untuk berkembang di negara kita.
 • Satu anggapan bahawa maruah bangsa boleh ditebus tanpa meletakkan dasar agama sebagai dasar pokok dalam rancangan dan usaha-usaha mengatasi kemiskinan, kemunduran dan kejahilan. Dengan cara itu tidak ada jaminan bahawa orang melayu yang telah dapat pelbagai jenis keuntungan dan akan menggunakannya untuk memperkuatkan kedudukan agama juga membela kepentingan Islam tanpa mengira ras, negeri atau pangkat serta berjuang dengannya untuk mendapat keredhaan Allah.
 • Terdapat hujah yang menyatakan bahawa jika Melayu kuat, maka dengan sendirinya Islam akan menjadi kuat kerana orang Melayu ialah orang Islam dan Islam ialah Melayu.Sedangkan dalam Islam tidak ada religios nation. Dalam hal ini, dakwah diperlukan untuk memberi kefahaman kepada orang Melayu supaya berusaha keras untuk memperbaiki kedudukan politik, ekonomi dan sosial Ummah Islamiah dengan cara yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam.
 • Pendekatan dakwah di Malaysia perlu dijelaskan secara berterus -terang sebagaimana orang Arab Quraisy telah menjadi pemimpin dunia dan bertamadun kerana komitmen dan kesetiaannya kepada Islam, maka demikianlah juga orang Melayu. Masyarakat orang Melayu perlu mendaulatkan Islam di negara kita.
Arah Luaran

Kebangkitan kesedaran Islam di dunia hari ini tidak disenangi oleh musuh-musuh Islam, terutama sekali kuasa-kuasa besar yang berfahaman Liberal Kapitalis serta Sosialis-Marxist. Kedua-duanya mempunyai penyokong yang juga merasa tergugat dengan kebangkitan Islam. Untuk melemahkan kekuatan Islam, khususnya di negara kita, pihak musuh telah menggunakan pelbagai strategi berikut:
 • Memperkuatkan sikap dan nilai-nilai liberal, sekular, kapitalisme, kekufuran, sosialisme, kebebasan, budaya disko melalui kegiatan budaya, media massa dan lain-lain lagi.
 • Memperkuat dan mambantu solidarity kelompok-kelompok bukan agama Islam dalam bidang ekonomi dan politik supaya mereka bersatu menghadapi kemajuan Umat Islam khusunya di negara kita.
 • Membantu penyebaran ajaran-ajaran dan teori sesat di kalangan masyarakat Melayu Islam di kampung.
 • Memberi sokongan moral dan material kepada individu dan pertubuhan yang diketahui tidak bersetuju dengan kemajuan Islam yang syumul di negara kita.
 • Menggunakan dadah sebagai alat untuk melemahkan Umat Islam di negara kita.
 • Mempengaruhi sikap dan pandangan rakyat di negara sekutu barat dan timur melalui media massa antarabangsa yang memaparkan kebangkitan Islam di Malaysia sebagai sesuatu tidak progresif. antikemajuan dan antiwanita.
 • Memperkukuhkan kedudukan undang-undang sekular dan institusi pengadilan sekular di Malaysia dengan menggalakkan kemasukkan pelajar-pelajar Muslim dalam program pengajian undang-undang sekular di dalam dan di luar negeri.
Khatimah

Perbincangan di atas menjelaskan bahawa usaha dan gerak kerja dakwah di negara kita perlu dipertingkatkan agar tujuan murni ini mencapai matlamat yang diharapkan, walaupun berhadapan dengan banyak halangan dan cabaran. Oleh yang demikian, kesabaran dan kesungguhan dalam berdakwah adalah kunci kejayaan dakwah Islam ketika zaman Rasulullah SAW yang perlu dihayati oleh Umat Islam di negara kita.

Sunday, October 18, 2009

KeMahiRan UnTuk BeRdaKwaH


Dakwah ialah menyeru manusia ke arah membuat kebajikan atau kebaikan dan meninggalkan segala apa yang di larang oleh Allah SWT. Justeru itu, tuntutan dakwah adalah satu kewajipan yang mesti di laksanakan ke atas setiap individu muslim di muka bumi. Oleh itu, dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut, setiap muslim perlu membina kemahiran dalam berbagai aspek agar segala persiapan dan perancangan dalam melakukan aktiviti dakwah dapat dilakukan dengan penuh teliti dan sistematik.

Kemahiran Menguasai Ilmu Pengetahuan

Setiap individu muslim wajib menuntut ilmu pengetahuan, terutamanya ilmu Fardhu 'ain yang sangat dititikberatkan dalam agama Islam. Ilmu seperti Tauhid, Ilmu Hadis, Ilmu Fiqh dan yang penting sekali Ilmu Dakwah perlu dikuasai sebaik mungkin agar ia menjadi bekalan dan pegangan dalam mengerjakan aktiviti dakwah. Di samping itu, setiap muslim perlu menguasai Ilmu fardhu kifayah seperti ilmu teknologi maklumat, sains, ekonomi, perundangan dan sebagainya. Bahkan setiap muslim perlu peka dengan perkembangan semasa dan melakukan kajian supaya dapat menggabungkan kajian tersebut dengan ilmu pengetahuan mengikut pandangan Islam. Hal ini kerana ia dapat membentuk dan menghasilkan kajian yang relevan serta dapat diterima akal manusia terutama kepada mereka yang bukan Islam. Allah SWT menceritakan bagaimana Zulkarnain menguasai teknologi pada zamannya. Firman Allah SWT:

Maksudnya: "Hingga apabila dia sampai antara buah gunung dia mendapati di hadapan kedua bukit itu satu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata:" Hai Zulkarnain sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj sering melakukan kerosakan di muka bumi maka dapatkah kami berikan upah kepadamu supaya membuat dinding yang memisahkan antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang dikuasakan Allah kepadaku adalah lebih baik maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat) agar aku dapat membina sebuah dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi." Apabila besi itu sama rata dengan kedua puncak gungung berkatalah Zulkarnain,"Tiuplah api." Apabila besi itu menjadi merah dia pun berkata, "Berikan aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu." Maka mereka tidak dapat mendakinya dan tidak dapat melubanginya.

Dalam hal ini, setiap muslim perlu menguasai ilmu pengetahuan serta memanfaatkannya dalam melakukan amalan kebaikan terutamanya dalam mengerjakan aktiviti dakwah. Keadaan ini bersesuaian dengan perkembangan semasa dan zaman, yang mana ketika ini kemahiran ilmu dalam bidang sains dan teknologi maklumat amat penting dan ia merupakan wadah terbaik dalam menyampaikan mesej dakwah.

Kemahiran Menggunakan Berbagai Bahasa

Dalam hal ini, kemahiran dalam menggunakan berbagai bahasa adalah satu kaedah yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan aktiviti dakwah. Jika dilihat latarbelakang masyarakat kita yang berbilang kaum, kemahiran ini sangat penting dalam menyampaikan mesej dakwah terhadap masyarakat bukan Islam yang terdiri daripada pelbagai budaya, adat resam dan bahasa. Oleh itu, sewajarnya ia perlu di praktikkan bagi memudahkan proses penyampaian mesej dakwah terhadap masyarakat bukan Islam. Hal ini kerana bahasa merupakan jiwa terhadap sesuatu bangsa.

Kemahiran Mengurus Masa

Masa itu emas. Ini merupakan ungkapan yang menggambarkan bahawa masa sangat bernilai dalam kehidupan manusia. Allah SWT berfirman yang bermaksud:

Maksudnya:"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran."

Maka ingin ditegaskan bahawa masa perlu dimanfaatkan dengan amalan kebaikan dan sentiasa melaksanakan apa yang di suruh dan meninggalkan apa yang di larang. Justeru itu, setiap muslim perlu menguruskan masa dengan sebaik mungkin dalam kehidupan seharian serta mengutamakan tanngungjawab sebagai daie di muka bumi berbanding yang lain. Oleh itu, pengurusan masa sangat penting dalam membina nilai-nilai kehidupan menurut Islam serta mengutamakan tanggungjawab sebagai daie.

Kemahiran Interpersonal

Manusia secara fitrahnya memerlukan antara satu sama lain. Namun, pertengkaran dan salah faham sering berlaku kerana tindak tanduk yang menyalahi adab dan tatasusila pergaulan. Justeru kemahiran Interpersonal adalah penting untuk mengurangkan kesan-kesan negatif ini. Allah SWT berfirman dalam surah al-Hujarat ayat 12 yang bermaksud:

Maksudnya: "Wahai mereka yang beriman jauhilah dari kebanyakkan prasangka kerana sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu suka mencari kesalahan orang lain."

Dalam konteks dakwah, kemahiran ini sangat penting dalam menyampaikan mesej dakwah kepada sasaran. Oleh itu, setiap muslim wajar membina kemahiran dalam diri mereka. Terdapat beberapa elemen penting dalam membina kemahiran interpersonal, iaitu:
 1. Tidak prasangka buruk
 2. Tidak sombong
 3. Sentiasa merendah diri
 4. Bercakap dengan lemah lembut dan perkataan yang baik
 5. Berakhlak mulia
Bahkan Nabi SAW berpesan:"Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia berkata dengan sesuatu yang baik ataupun hendaklah dia diam."

Oleh sebab itu, kemahiran ini sangat penting kerana ia menghubung dan interaksi antara dua pihak serta ia merupakan proses dalam menyampaikan mesej dakwah. Menurut pengarang buku 'Developing The Leaders Around You', John C. Maxwell, beliau berkata:

"Kemahiran interpersonal berkait rapat dengan sifat tidak mementingkan diri sendiri, mampu memahami kehendak manusia dan sentiasa mementingkan pergaulan yang baik sesama insan. Sikap kita terhadap orang lain menentukan sikap orang lain terhadap kita. Pemimpin yang cemerlang memahami perkara ini."

Kemahiran Membuat Keputusan

Islam menekankan agar bermusyawarah sebelum membuat sesuatu keputusan. Allah SWT berfirman dalam surah al-Imran ayat 159 yang bermaksud:

Maksudnya:"Maafkanlah mereka mohonkanlah keampunan bagi mereka serta bermusyawarahlah bersama mereka dalam urusan (duniawi). Selepas kamu membulatkan tekad bertawakallah kepada Allah.."

Dalam hal ini, urusan dakwah perlu kepada perancangan yang teliti dan sistematik supaya ia dapat memberikan kesan yang positif dalam tempoh jangka masa tertentu. Namun, dalam membuat perancangan atau merencanakan sesuatu program dakwah kadangkala menghadapi
cabaran dan halangan tertentu. Oleh sebab itu, kemahiran membuat keputusan yang tepat amat penting dalam membentuk dan merancang program dakwah.

Menurut James M. Higgins dalam bukunya yang bertajuk '101 Creative Problem Solving Techniques', beliau berkata:

"Kemahiran menyelesaikan masalah secara kreatif merupakan suatu keperluan pada hari ini. Individu yang lebih inovatif dalam sesebuah organisasi biasanya akan lebih berjaya dan mampu berkembang."

Antara teknik-teknik menyelesaikan masalah yang beliau cadangkan ialah:
 1. Camelot: Teknik ini menuntut kita menentukan pencapaian yang terbaik disusuli dengan perbincangan berhubung kekuatan yang diperlukan untuk mencapainya.
 2. Fishbone Diagram: Teknik ini menggunakan lakaran seperti tulang ikan untuk mengenal pasti masalah dan jalan keluarnya.
 3. Brainstorming: Setiap ahli mesyuarat diminta memberikan pandangan berhubung dengan sesuatu masalah tanpa sebarang sekatan
 4. Scenario Writing: Ia merupakan perbincangan kreatif berhubung keadaan masa depan di susuli dengan perbincangan strategi ke arah itu.
 5. Mind Mapping: Teknik ini dapat di gunakan oleh setiap individu dengan menulis masalah pokok dan mencabangkan masalah itu kepada masalah seperti ranting pokok. Dari peta itu dapat dikenal pasti persamaan dan kaitan antara satu masalah dengan masalah yang lain.
Khatimah

Kesimpulannya, kemahiran yang ke semua di atas adalah antara kemahiran dalam merencanakan aktiviti dakwah serta mengembangkan lagi beberapa cara dan membina mengikut tahap individu muslim dalam menguasai pelbagai bidang. Oleh yang demikian, setiap muslim perlu membina asas kemahiran dalam mengerjakan aktiviti dakwah.


PeRbAnDiNgAn AgaMa BeRhuBunG StAtuS WaNitA


Wanita merupakan makhluk yang sangat istimewa yang diciptakan oleh Allah SWT. Bahkan, Allah SWT mengkhususkan Surah dalam Al-Quran mengenai wanita iaitu Surah An-Nisaa' sebagai kemuliaan dan darjat yang di berikan Allah SWT terhadap golongan yang istimewa ini. Al-Quran juga memaparkan kisah yang mengenai golongan wanita seperti kisah Maryam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Imran ayat 42 yang bermaksud:

Maksudnya: "Dan( ingatlah) ketika malaikat (Jibril) berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia ( yang hidup semasa dengan kamu)."

Jika kita lihat pada zaman kegemilangan Islam khususnya pada zaman Rasulullah SAW, golongan wanita turut bersama berjuang dalam menegakkan syiar Islam. Bahkan, peranan wanita dalam mengembangkan dakwah Islam turut memberikan kesan yang besar, serta di berikan penghargaan yang tinggi oleh Rasulullah sendiri. Antara tokoh wanita yang sama-sama berjuang menegakkan syiar Islam ialah Saiditina Khadijah, 'Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah, Fatimah Az-Zahrah dan lain-lain lagi. Oleh yang demikian, sewajarnya golongan wanita pada masa kini perlu mencontohi keperibadian serikandi Islam pada zaman Rasulullah SAW. Memang tidak dinafikan pada zaman moden ini, ramai wanita duduk sama tinggi dan setanding dengan kaum Adam. Namun, persepsi masyarakat global kusususnya di barat memandang rendah dan menggangap wanita Islam tidak di beri kebebasan sepenuhnya dalam semua bidang. Keadaan ini di sebabkan oleh pemikiran dan ideologi serta pemahaman mengenai status wanita yang masih lagi berpegang menurut fahaman agama yang mereka anuti. Oleh itu, suatu perbandingan agama mengenai status wanita perlu di fahami dan di jelaskan supaya persepsi negatif terhadap wanita perlu dikikis dalam pemikiran masyarakat global.

Agama Kristian Dan Wanita

dalam agama Kristian, Hawa dianggap sebagai punca kepada kesalahan Adam, maka Hawa di hukum. Justeru itu wanita diarahkan agar sentiasa tunduk kepada lelaki. Dalam Bible disebutkan pesanan St. Paul dalam 1 bab Timothy 2: 11-14:

"Seorang wanita perlu belajar dalam keadaan diam penuh ketundukkan. Aku tidak mengizinkan wanita mengajar dan menguasai suaminya kerana Adam diciptakan terlebih dahulu dari Hawa. Adam tidak terpedaya tetapi wanita itulah yang terpedaya dan berdosa".

Dosa Hawa juga memberi kesan negatif kepada semua wanita. Dalam Genisis 3 ayat 16, disebutkan,

"Aku akan tambahkan sakitmu ketika mengandung dan dengan kesakitan kamu akan melahirkan anak. Kehendak kamu hanyalah semata-mata untuk memuaskan suamimu dan dia akan menguasaimu sepenuhnya."

Di sudut harta benda pula, seseorang isteri tidak boleh memiliki sebarang harta. Sebagai contoh R. Thompson dalam 'Women in Stuart England and America' menjelaskan undang-undang keluarga 1632 di England yang berteraskan ajaran Kristian. Antara ketetapannya ialah: ( Harta seseorang suami adalah miliknya. Harta seseorang isteri adalah milik suaminya.)

Agama Hindu Dan Wanita

Wanita juga tidak di pandang mulia dalam agama Hindu. Dalam kitab suci Manu Smriti yang menjelaskan undang-undang agama Hindu, di sebutkan:

"Jangan percaya kepada wanita. Jangan duduk berseorangan dengan wanita walaupun dia ibumu, anak perempuanmu ataupun saudara perempuanmu, kerana mereka akan menggodamu." Dalam kitab yang sama juga, "Tidak ada kemerdekaan bagi wanita dalam masyarakat."

Agama Yahudi Dan Wanita

Bagi agama Yahudi, wanita dianggap sebagai makhluk yang jelik. Dalam Perjanjian Lama bab Ecclesiasticus 25 ayat 19 dan 24 di sebutkan,

"Tidak ada kejelikan yang setanding kejelikan wanita..Dosa bermula daripadanya dan kerananya kita terpakda manghadapi maut. Mengikut Leonard J. Swidler dalam 'Women in Judaism: The Status of Women in Formative Judaism', pendita Yahudi menyenaraikan sembilan kutukan yang ditimpakan tuhan ke atas wanita:
 1. Bebanan haid
 2. Bebanan pendarahan dara
 3. Bebanan mengandung
 4. Bebanan melahirkan
 5. Bebanan membesarkan anak
 6. Bebanan menutup kepala seperti sedang berkabung
 7. Bebanan menindik telinga seperti seorang hamba
 8. Persaksian tidak boleh diterima
 9. Bebanan menghadapi maut
Wanita Yahudi juga tidak berhak memiliki sebarang harta. Dalam Talmud San. 71a, Git. 62a, disebutkan, "Bagaimana seseorang wanita boleh memiliki apa-apapun kerana apa sahaja yang dimilikinya adalah milik suaminya".

Khatimah

Akhirnya, Umat Islam perlu memahami segala ruang lingkup ilmu pengetahuan serta membuat perbandingan yang terperinci mengikut keperluan semasa agar salah faham mengenai sesuatu perkara seperti status wanita ini dapat menangkis segala persepsi negatif yang boleh memberikan kesan yang buruk terhadap imej dan maruah Umat Islam sendiri.


Tuesday, October 13, 2009

MeToD DakWah YaNg Di TeNtUkAn Allah SWT


Dakwah islamiah ialah gerakan menyeru manusia seluruhnya supaya mereka menganuti agama Allah, iaitu agama Islam. Oleh kerana Allah yang memerintahkan manusia untuk melaksanakan gerakan dakwah, maka Allah sendiri telah menentukan metod-metodnya yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam mengandungi ajaran-ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, khususnya ajaran yang membimbing manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 30 yang bermaksud:

Ertinya: Maka hadapkanlah mukamu(dirimu) ke arah Islam sebagai orang yang cenderung kepada kebenaran(haq). Agama itu ialah fitrah(agama) Allah yang menjadikan manusia dengannya (fitrah) iaitu dengan keadaan bersih semula jadinya. Tidaklah patut ada sebarang pertukaran bagi ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, namun begitu kebanyakan orang tidak mengetahuinya.

Metod Dakwah yang di tentukan Allah di dalam perintahNya kepada Nabi Muhammad SAW iaitu dalam firmanNya:

Ertinya: Serulah mereka kepada jalan Allah dengan hikmah, dan nasihat yang baik, dan berbincanglah dengan mereka dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu lebih tahu tentang orang yang menyeleweng(sesat) dari jalanNya, dan Ia lebih tahu tentang orang-orang yang mendapat petunjuk.

Ayat di atas menentukan tiga metod berdakwah ke jalan Allah, iaitu:
 1. Hikmah
 2. Nasihat Yang Baik
 3. Perbincangan dengan cara yang lebih baik.
Menurut Wan Hussein Azmi, hikmah dari segi bahasa mempunyai sembilan erti, iaitu:

 1. keadilan
 2. Tahan Marah
 3. Kenabian
 4. Sesuatu yang tidak memperlihatkan kejahilan
 5. Tiap-tiap perkataan yang bertepatan dengan yang haq(kebenaran).
 6. Meletakkan sesuatu pada tempatnya.
 7. Perkataan betul dan tepat
 8. Sesuatu yang menegah berlakunya kerosakan
 9. Mengetahui sebaik-baik perkara dengan sebaik-baik ilmu.
Dari segi tafsir pula, tafsiran al-Syikh al-Tabrasi dalam kitab tafsirnya al-Bayan, hikmah bererti Al-Quran, manakala al-Zamakhsyari dalam kitab tafsirnya Al-kasysyaf, hikmah bermaksud perkataan yang betul dan tepat, dengan erti kata lain dalil yang menerangkan kebenaran dan menghilangkan keraguan.

Berdasarkan pengertian di atas, metod hikmah dalam berdakwah dapat di bahagikan kepada tiga bahagian, iaitu:
 • Bahagian Pertama: Hikmah yang berhubung dengan sifat-sifat pendakwah, iaitu:
 1. Kenabian( sifat ini khusus kepada Nabi-Nabi)
 2. Keadilan
 3. Meletakkan sesuatu pada tempatnya
 4. Tahan marah
 5. Ilmu pengetahuan dan pengalaman yang luas
 6. Pengetahuan sebaik-baiknya.
 • Bahagian Kedua: Hikmah berhubung isi kandungan dakwah, iaitu:
 1. Al-Quran
 2. Tiap-tiap perkataan yang bertepatan dengan haq(kebenaran).
 3. Dalil-dalil yang tepat yang menerangkan kebenaran dan menghilangkan keraguan.
 • Bahagian Ketiga: Hikmah yang berhubung dengan alat dan strategi dakwah, iaitu:
 1. Sesuatu yang dapat menegah kerosakan.
 2. Sesuatu yang di letakkan betul-betul pada tempatnya.
Al-Mau'izah al-hasanah yang bererti yang menghindarkan manusia dari keburukkan dengan cara menimbulkan kegemaran dan perangsang untuk meninggalkannya, dan menanam rasa tidak mahu melakukannya. Setengah ahli tafsir lain pula berkata, nasihat yang baik adalah nasihat yang di sampaikan dengan lemah lembut sehingga ia meresap ke dalam hati yang halus dan mendalam serta dapat masuk ke dalam jiwa yang lembut.

Perbincangan dengan cara lebih baik pula bererti menghormati pandangan dan pemikiran pihak lain serta tidak memberi tekanan sepanjang perbincangan itu berlaku, sebaliknya bertujuan untuk berusaha sama dalam mencari kebenaran.